Худалдан авах ажиллагаа
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА   Огноо:  2020.04.08 Төсөл сонгон шалгаруулалтын  нэр: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний онцлогт нийцүүлсэн байнгын ажлын байр бий болгох зорилгоор боловсруулсан төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох сонгон шалгаруулалт Төсөл сонгон шалгаруулалтын  дугаар: ХБХХЕГ/20200408/ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь Хөгжлийн бэрхшээл...
Дэлгэрэнгүй
Шилэн данс мэдээлэл
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын шилэн данс харах бол энд дарна уу  ...
Дэлгэрэнгүй
Оны шилдэг шалгаруулах журам
Оны шилдэг шалгаруулах журам линк: c7d3d-shildeg-shalgarulah-zhuram.pdf
Дэлгэрэнгүй
шилэн данс
https://shilendans.gov.mn/organization/5049
Дэлгэрэнгүй
2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан Линк: 68c46-2022.pdf
Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР   ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР   Нийтлэгдсэн огноо: 2024-06-13 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмы...
Дэлгэрэнгүй