Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчиллээ
Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 402 дугаар тогтоолоор Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн баталлаа. Линк дээр дарж үзнэ үү: b94e8-1.-zg-350-in-19-havsralt.pdf Линк дээр дарж үзнэ үү: d93db-2.-h-gzhliyn-berhsheeltey-h-niy-erhiyg-hangah-z-vl-liyn-azhillah-zhuram.pdf ...
Дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хууль тогтоомжийн эмхэтгэл
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хууль тогтоомжийн эмхэтгэл Энд дарж үзнэ үү:f3fa9-2023.11.28.pdf
Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 164 дүгээр тогтоол
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 164 дүгээр тогтоол Линк: 2a215-2021.06.16-164-h-gzhliyn-berhsheeltey-h-niy-h-gzhliyn-talaar-avah-zarim-arga-hemzheeniy-tuhay.pdf   ...
Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 253 дугаар тогтоол
Хавсралт : “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тутамд ногдох төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх журам“ Линк: de469-2022.06.29-253-zhuram-batlah-tuhay-t-lb-riyg-h-ng-l-h-ch-l-l-h-.pdf   ...
Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн дүрэм
Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 448 дугаар тогтоолоор Эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн дүрмийг шинэчлэн баталлаа. Линк дээр дарж үзнэ үү: 3c5b5-1.-er-l-mendiyn-magadlalin-z-vl-liyn-d-rem.pdf
Дэлгэрэнгүй