Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэгдлээ
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн “ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРОО, КОМИСС, ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ” 350 дугаар тогтоол  Линк: b29f9-gazrin-ndesniy-horoo-komiss-ndesniy-z-vl-liyn-b-reldeh-niyg-shinechlen-batlah-tuhay.pdf Засгийн газрын 2022 оны 350 дугаар тогтоолын 19 дүгээр хавсралт “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТ...
Дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хууль тогтоомжийн эмхэтгэл
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хууль тогтоомжийн эмхэтгэл Энд дарж үзнэ үү:f3fa9-2023.11.28.pdf
Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 164 дүгээр тогтоол
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 164 дүгээр тогтоол Линк: 2a215-2021.06.16-164-h-gzhliyn-berhsheeltey-h-niy-h-gzhliyn-talaar-avah-zarim-arga-hemzheeniy-tuhay.pdf   ...
Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 253 дугаар тогтоол
Хавсралт : “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тутамд ногдох төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх журам“ Линк: de469-2022.06.29-253-zhuram-batlah-tuhay-t-lb-riyg-h-ng-l-h-ch-l-l-h-.pdf   ...
Дэлгэрэнгүй