Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 164 дүгээр тогтоол
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 164 дүгээр тогтоол Линк: 2a215-2021.06.16-164-h-gzhliyn-berhsheeltey-h-niy-h-gzhliyn-talaar-avah-zarim-arga-hemzheeniy-tuhay.pdf   ...
Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 253 дугаар тогтоол
Хавсралт : “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тутамд ногдох төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх журам“ Линк: de469-2022.06.29-253-zhuram-batlah-tuhay-t-lb-riyg-h-ng-l-h-ch-l-l-h-.pdf   ...
Дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хууль тогтоомжийн эмхэтгэл
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хууль тогтоомжийн эмхэтгэл Линк: 11693-2022.11.25.pdf
Дэлгэрэнгүй