Даргын мэндчилгээ
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын цахим хуудсаар зочилж буй та бүхний амрыг эрэн мэндчилэхийн ялдамд мэдээллийн хүртээмжийг хангахаар зорьж буй манай хуудаснаа тухлан саатахыг хүсье. Монгол улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах НҮБ-ын конвенц, түүний нэмэлт протоколд 2009 онд нэгдэн орсон. Тус конвенцийн үзэл баримтлалд тулгуур...
Дэлгэрэнгүй
Зорилго, Зорилт, Тэргүүлэх чиглэл
Эрхэм зорилго Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын эрхэм зорилго нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжил, хамгааллын талаарх Засгийн газрын бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн харилцаанд оролцох тэгш эрхийг хангах, бие даан хөгжих чадварыг эзэмшүүлэх замаар амьдралын чанарыг нь дээшлүүлэхэд оршино. Зорилт -   Хөгжли...
Дэлгэрэнгүй