Нийгмийн хамгаалал
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалууд: Доорх мэдээллийн дагуу материалаа бүрдүүлсэн бол хороо дүүргийн хэлтэстээ хандана уу     Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх       материалууд   Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ   “Нийгмийн халамж” гэж эрүүл мэндийн доройтолтой, гэр бүлийн халамж, ...
Дэлгэрэнгүй
Тэгш хамруулах боловсрол
    1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх үйлчилгээний страндарт ЭНДЭЭС ТАТНА УУ  2 Тэгш хамруулах журам ТАТАХ БОЛ ЭНД ДАРЖ ТАТНА УУ. 3 Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө ТАТАХ БОЛ ЭНД ДАРЖ АВНА УУ. 4 Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжийн талаарх мэ...
Дэлгэрэнгүй
Дэд бүтэц, мэдээллийн хүртээмж
Хууль,Эрх зүй № Холбоос 1 "БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ" хуулийн хавсралт 6 "ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АМЬДРАХ ОРЧНЫ ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОХ ДҮРЭМ"     Стандарт № Холбоосууд 1 MNS 6055-2009 Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлий...
Дэлгэрэнгүй
ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын онцлог хэрэгцээнд нийцсэн цахим платформ хэрхэн ашиглах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний харилцаа, ур чадварын талаарх мэдлэг олгох багш нарт зориулсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулагдлаа. Хөтөлбөртэй доорх линкээр орж танилцана уу. Холбогдох линк: c9d5c-h-t-lb-r.pdf Жич: Сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.     ...
Дэлгэрэнгүй