Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь, хугацаа
Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь, хугацааг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/152, А/388 дугаар хамтарсан тушаалаар шинэчлэн баталлаа. Линк дээр дарж үзнэ үү: 95af1-2.-mergezhlees-shaltgaalsan-vchniy-zhagsaalt-huv-hugatsaa.pdf ...
Дэлгэрэнгүй
Даатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магадлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалт
Даатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магадлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалтыг Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/441, А/192 дугаар хамтарсан тушаалаар шинэчлэн баталлаа. Линк дээр дарж үзнэ үү:4c6cf-3.-daatguulagch-h-niy-h-d-lm-riyn-chadvar-aldaltin-huv-hugatsaa-shaltgaanig...
Дэлгэрэнгүй
МУ-ын сайд, ЗГХЭГ-ын даргын 98 дугаар тушаал
МУ-ын сайд, ЗГХЭГ-ын даргын 98 дугаар тушаал Линк:  4817a-in-dargin-tushaal.pdf
Дэлгэрэнгүй
Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалт
https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390054399261 Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/807, А/216 тушаалаар байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалтыг шинэчлэн баталсан. Ингэснээр байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй ...
Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” А/187 тушаал
Нэгдүгээр хавсралт : “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бие даан амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журам” Хоёрдугаар хавсралт : “Хувийн туслах үйлчилгээнд тавигдах шалгуур” Гуравдугаар хавсралт : “Зөвлөлдөх бүлэг буюу харилцан суралцах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд тавигдах шалгуур” Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 11 дүг...
Дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг орон сууцаар хангахад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр
Барилга хот байгуулалтын сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 164 А/102 дугаар тушаалаар баталсан "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг орон сууцаар хангахад дэмжлэг үзүүлэх" хөтөлбөрийг танилцуулж байна. ...
Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөр эрхлэлэтийг дэмжих үйл ажиллагааны нэгдсэн удирдамж, зардлын жишиг хэмжээг тогтоох тухай  2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/16 тушаал
Хөдөлмөр эрхлэлэтийг дэмжих үйл ажиллагааны нэгдсэн удирдамж, зарлын жишиг хэмжээг тогтоох тухай 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны А/16 тушаал Линк: c8228-udirdamj_final_2023.02.20_last-3-.pdf Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 1 дүгээр тогтоолын хавсралт "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 2023 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа (хөтөлбөр)"  Линк:  3...
Дэлгэрэнгүй
Хөтөч нохойг сургах, ашиглах журам
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны А/213, А/166 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хөтөч нохойг сургах, ашиглах журам” ...
Дэлгэрэнгүй