Ажлын байрны захиалга
№ Ажил олгогч ААН, ХХК-ны нэр Ажлын байр  Мэргэжил Нас Зарласан огноо 1 Эм Эм Эм Ди ХХК Цагаан хэрэглэлийн угаагч Харгалзахгүй  25-60 2022.04 сар 2 Өрөөний үйлчлэгч Харгалзахгүй  25-60 2022.04 сар ...
Дэлгэрэнгүй