ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ
Төслийн шалгаруулах нэр:  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн сайн жишгийг олон нийтэд сурталчлах чиглэлээр контент бэлтгэх Зорилго: Харааны бэрхшээлтэй болон оюуны бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудыг  хэвлэл мэдээллээр дамжуулан нийгэм олон нийтэд чиглэсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтий...
Дэлгэрэнгүй
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
Огноо:  2020.04.08 Төсөл сонгон шалгаруулалтын  нэр: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний онцлогт нийцүүлсэн байнгын ажлын байр бий болгох зорилгоор боловсруулсан төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох сонгон шалгаруулалт Төсөл сонгон шалгаруулалтын  дугаар: ХБХХЕГ/20200408/ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлб...
Дэлгэрэнгүй
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
Төслийн шалгаруулах нэр:  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажлын байран дээр нь дадлагажуулах, ажлын байрны тохируулга хийх,Ажлын байрны судалгаа шинжилгээ хийх  “Ажлын дадлагажуулагч ” бэлтгэх Огноо: 2020.04.27 Тендерийн шалгаруулалтын дугаар: ХБХХЕГ  20200427 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь эрх бүхий төсөл...
Дэлгэрэнгүй
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
Төслийн шалгаруулах нэр:  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажлын байранд дадлагажуулагчийг бэлтгэх, ажлын байранд дадлагажуулах Тендерийн шалгаруулалтын дугаар: ХБХХЕГ  20200506 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь эрх бүхий төсөлд оролцогчдыг оюуны бэрхшээлтэй /дауны/ хүнийг ажлын байран дээр нь дадлагажуулах, ажил олгогч байгууллагуудад зуучлах, ажлын байрны тохируулга...
Дэлгэрэнгүй
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА   Огноо: 2020 оны 06 сарын 03                       Тендер шалгаруулалтын нэр: Дотор заслын ажил гүйцэтгүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох тендерийн баримт бичиг   Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХНХЯ/20200406801   Хөгжлийн бэрхшээлтэй хү...
Дэлгэрэнгүй
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Огноо: 2020 оны 06 сарын 03   Тендер шалгаруулалтын нэр: Дээврийн заслын ажил гүйцэтгүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох тендерийн баримт бичиг   Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХНХЯ/20200406802   Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Дээврийн заслын ажил гүйцэтгүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах “ ту...
Дэлгэрэнгүй
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА   Төслийн шалгаруулах нэр: Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтэд туршилтын судалгаа үнэлгээ хийх Тендерийн шалгаруулалтын дугаар: ХБХХЕГ  20200602 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь эрх бүхий төсөлд оролцогчдыг  тухай битүүмжлэл бүхий төсөл ирүүлэхийг урьж байна.   Тавигдах шаардлага:   ...
Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулсан төслийн тайлан
Сонгон шалгаруулсан төслийн тайлан ...
Дэлгэрэнгүй
 Сонгон шалгаруулсан төслийн тайлан
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгт 2020 онд хамрагдсан байгууллагуудын 70%-ийн санхүүжилтийг олгосон мэдээлэл 2021.01.28                                      &n...
Дэлгэрэнгүй