Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төвийн даргын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны дэргэдэх салбар зөвлөлөөс Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төвийн даргын сонгон шалгаруулалтыг зарлалаа. Бүртгэл: 2023.10.13-2023.10.26-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл явагдана. Шалгалт эхлэх: 2023.11.03-ны өдрийн 09:00 цагт Албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага Боловсрол Магистр болон түүнээс дээш боловср...
Дэлгэрэнгүй