ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ОНЦЛОГ хэрэгцээнд НЬ НИЙЦСЭН ТУСГАЙЛСАН АЖЛЫН БАЙР БИЙ БОЛГОХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ төслийн баримт бичиг

Линк: 61d1c-barimt-bichig-2022-09-06.pdf