ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын онцлог хэрэгцээнд нийцсэн цахим платформ хэрхэн ашиглах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний харилцаа, ур чадварын талаарх мэдлэг олгох багш нарт зориулсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулагдлаа.

Хөтөлбөртэй доорх линкээр орж танилцана уу.

Холбогдох линк: c9d5c-h-t-lb-r.pdf

Жич: Сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.