Уралдааны удирдамж
“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ НЬ” НИЙТЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛГИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ 2021 оны 02 дугаар сарын 09                                       &nbs...
Дэлгэрэнгүй
Уралдааны шторк
https://www.youtube.com/watch?v=BnT7gRBbCL4&ab_channel=gadpwd  
Дэлгэрэнгүй